Εξετάσεις

ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ
 PALSO  (LAAS)
PALSO (LAAS)
PALSO (LAAS)

PALSO (LAAS)

PRE A1   B  CLASS
A1    B  KLASSE
A1    COURS    II
Α1   Α  CLASSE
Α1          C CLASS
A2    D  KLASSE
A2    COURS    III
A2   B   CLASSE
A2          D CLASS
B1     E  KLASSE

B1   C   CLASSE
B1           E  CLASS
   

     
       
CAMBRIDGE
GOETHE
DELF
ΚΡΑΤΙΚΟ
F.C.E.     B2
B1
A1  
Α1   Α   CLASSE
C.A.E.    C1
B2 (σε 2 περιόδους)
A2                    
Α2   Β    CLASSE
P.C.E.    C2
 
B1     COURS  IV          
Β1   C    CLASSE
   
Β2     COURS  V             
Β2   D    CLASSE


   
       
MICHIGAN
ΚΡΑΤΙΚΟ
SORBONNE
 
E.C.C.E.     B2  
Β1
B1  
A.L.C.E.    C1
B2
B2  
E.C.P.E.     C2

   
       
 PTE & NOCN
  ΚΡΑΤΙΚΟ
 
LEVEL 2    Β1
  Β1  
LEVEL 3    Β2
  Β2  
LEVEL 4    C1
     
LEVEL 5    C2
     
       
TOEIC       B1,  B2
     
IELTS
     
TOEFL
   
elGreek