Ελληνικά Banner

ΕΛΛΗΝΙΚΑ για αλλοδαπούς

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το Σχολείο μας προσφέρει απλά και εντατικά μαθήματα της Νέας Ελληνικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα Αρχαρίων, Ενδιαμέσων και Προχωρημένων. Κατά την έναρξη των μαθημάτων, οι υποψήφιοι μαθητές δίνουν ένα κατατακτήριο τεστ για να προσδιοριστεί το πραγματικό επίπεδο γνώσης τους, εάν αυτό δεν αποδεικνύεται από Βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων στο παρελθόν. Στο τέλος των μαθημάτων απονέμεται Βεβαίωση για κάθε επίπεδο.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου, ιδιωματικές εκφράσεις, ορθογραφία, καθώς και δεξιότητες, όπως παραγωγή προφορικού λόγου (σε ομάδες μέσα στην τάξη, με Έλληνες φυσικούς ομιλητές κλπ.), ακρόαση (διάλογοι από cd, τραγούδια, ειδήσεις από το ραδιόφωνο κλπ.), ανάγνωση (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία ελληνικής λογοτεχνίας κλπ.), παραγωγή γραπτού λόγου (κάρτες, επιστολές κλπ.). Επίσης, γίνεται αναφορά στην Ιστορία της Κρήτης.

Η διδασκαλία διευκολύνεται από τα οπτικοακουστικά μέσα που διαθέτει το Σχολείο, όπως computers, DVD.

Μερικές φορές, κατά την διάρκεια των μαθημάτων των Προχωρημένων επιπέδων, προσκαλούμε ειδικούς που κάνουν διαλέξεις σε τρέχοντα θέματα.

ΕΠΙΠΕΔΑ

1. Πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων για όλα τα επίπεδα Beginners (Τάξη Α), Lower Intermediate (Τάξη Β), Upper Intermediate (Τάξη Γ) και Advanced (Τάξη Δ)

Επίσης, λειτουργούν τμήματα 4 ωρών εβδομαδιαίως από Οκτώβριο μέχρι Μαίο.

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται σωστά και για
τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας όλων των επιπέδων Α2, Β1, Β2, Γ1 & Γ2.

elGreek