ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Συμβαδίζοντας με τις ανάγκες και τα μηνύματα των καιρών, το Σχολείο μας προσφέρει στους μαθητές του ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών σε 5 ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ρώσικη και στην Ελληνική για αλλοδαπούς, κατά την χειμερινή και θερινή περίοδο.
Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν περισσότερες από μία γλώσσες στο Σχολείο μας αποκτούν ένα σημαντικό προνόμιο, έτσι ώστε το ωρολόγιο πρόγραμμά τους να προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθημάτων τους.

Οι εγγραφές αρχίζουν αρχές Σεπτεμβρίου και το σχολικό έτος διαρκεί περίπου 8,5 μήνες (μέσα Σεπτεμβρίου – τέλη Μαΐου). Η θερινή περίοδος αρχίζει μέσα Ιουνίου και τελειώνει μέσα Αυγούστου. Έτσι δίνεται η ευκαιρία, τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς, να ξεκουραστούν και να απολαύσουν ολιγοήμερες διακοπές λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η επιλογή των βιβλίων γίνεται υπεύθυνα και μεθοδικά μετά από λεπτομερή ενημέρωση πάνω στις νέες μεθόδους διδασκαλίας. Οι καθηγητές μας παρακολουθούν ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης και επισκέπτονται ανελλιπώς τις εκθέσεις ξενόγλωσσων βιβλίων. Μελετούμε προσεκτικά τις νέες εκδόσεις και τις αξιολογούμε με βάση την ποιότητα της γνώσης που προσφέρουν, τις ανάγκες και το επίπεδο των μαθητών μας.

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή. Τα ποικίλα εποπτικά μέσα που διαθέτουμε, computers, interactive multimedia programs, Internet, διαδραστικούς πίνακες (smart boards) κ.α. είναι εργαλεία στα χέρια των καθηγητών και μαθητών μας, που εμπλουτίζουν την γνώση, κάνοντας το μάθημα ευχάριστο και ξεκούραστο.

Πιστεύουμε πως η καθημερινή εξέταση και τα συχνά τεστ βοηθούν τον καθηγητή να εντοπίζει τις αδυναμίες του/της κάθε μαθητή/τριας. Έτσι, είναι σε θέση να τον/την βοηθήσει ιδιαίτερα, όταν και όπου χρειάζεται.
Κάθε μήνα δίδεται από τους καθηγητές γραπτός και προφορικός βαθμός για κάθε μάθημα. Δίνουμε επίσης τη δυνατότητα στους γονείς να ενημερώνονται τακτικά, υπεύθυνα και εμπεριστατωμένα για την απόδοση των παιδιών τους σε κάθε διδασκόμενο μάθημα.

Όλοι οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να δίνουν τα προαναφερόμενα διαγωνίσματα και τεστ που θέτουν οι καθηγητές/τριες. Στην περίπτωση, που λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένεια κ.α.) αυτό δεν είναι εφικτό, τότε παρακαλούνται οι μαθητές/τριες να συνεννοούνται με τη Γραμματεία ή με τους καθηγητές τους έτσι, ώστε, να κανονιστεί η ημέρα και ώρα που θα μπορέσει ο μαθητής/τρια να γράψει το τεστ. Κανένας μαθητής/τρια δεν χάνει τεστ και είναι, μάλιστα, δική του/της ευθύνη να αναζητήσει τη σχετική ημερομηνία για να δώσει το οφειλόμενο τεστ. Διαφορετικά, εάν απολέσει τεστ αδικαιολόγητα, τούτο θα είναι επιζήμιο για την τελική βαθμολογία του/της.

Έλεγχοι δίνονται τρεις φορές το χρόνο. Ο πρώτος έλεγχος αναφέρεται στους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Ο δεύτερος έλεγχος στους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο και ο τρίτος, στους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο που συμπεριλαμβάνει και τα αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων.
 Η βάση βαθμολογίας που επιτρέπει στους μαθητές/τριες να προάγονται στις επόμενες τάξεις είναι το 12. Σημειώνουμε ότι ο μέσος όρος όλων των μαθημάτων πρέπει να είναι πάνω από τη βάση.

Μετά τη βαθμολογία του πρώτου τριμήνου, όσοι μαθητές είναι αδύνατοι στη γραμματική μπορούν να παρακολουθούν επιπλέον ενισχυτικά μαθήματα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, αρχίζοντας τον Ιανουάριο.

α) Εάν, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου μας, ο τελικός μέσος όρος είναι προβιβάσιμος βαθμός, και εφόσον οι μέσοι όροι των μαθημάτων είναι επίσης προβιβάσιμοι βαθμοί, ο μαθητής/τρια προάγεται στην επόμενη τάξη.

β) ΠΡΟΣΟΧΗ! Επίσης, στo Σχολείo μας εφαρμόζεται ο παρακάτω κανονισμός: Οι μαθητές/τριες της D’ τάξης που θα λάβουν τελικό μέσο όρο 16,5 και άνω και εφόσον οι μέσοι όροι των μαθημάτων είναι επίσης άνω του 16, προάγονται απ’ ευθείας στην τάξη LOWER / FCE / ECCE / ΜSU/NOCN, επιπέδου Β2, εφόσον το επιθυμούν. Οι υπόλοιποι μαθητές/τριες κάτω του 16,5 θα προαχθούν στην Ε’ τάξη. Σημειώνουμε ότι για το λόγο αυτό οι ώρες διδασκαλίας της D’ Τάξης είναι αυξημένες κατά μία (1) την εβδομάδα.

Εάν ο τελικός μέσος όρος είναι προβιβάσιμος βαθμός, αλλά στην ανάλυση βαθμολογίας μαθημάτων υπάρχει μέσος όρος που δεν είναι προβιβάσιμος βαθμός, ο μαθητής/τρια επανεξετάζεται γραπτώς στο συγκεκριμένο μάθημα για βελτίωση βαθμολογίας, εφόσον το επιθυμεί. Εάν ο βαθμός της επανεξέτασης για βελτίωση βαθμολογίας που προκύπτει είναι προβιβάσιμος, τότε, ο μαθητής/τρια προάγεται στην επόμενη τάξη.

Εάν ο τελικός μέσος όρος δεν είναι προβιβάσιμος βαθμός, ο μαθητής/τρια επανεξετάζεται γραπτώς, μέχρι δύο φορές, στο συγκεκριμένο μάθημα του οποίου ο μέσος όρος είναι κάτω από τη βάση. Εφόσον προκύπτει προβιβάσιμος βαθμός, τότε, ο μαθητής/τρια προάγεται στην επόμενη τάξη. Δεν συνιστάται να παρακολουθήσει θερινό εντατικό τμήμα.

Η τάξη ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ χωρίς καμία διαδικασία επανεξέτασης, είτε κατά την καλοκαιρινή είτε κατά την χειμερινή περίοδο, καταβάλοντας δίδακτρα με 50% έκπτωση, όταν ο τελικός μέσος όρος είναι περισσότερο από 2 μονάδες μικρότερος της βάσης της συγκεκριμένης τάξης.

Μετά την απόκτηση του διπλώματος του LOWER (FCE CAMBRIDGE/ ΕCCE ΜICHIGAN/ NOCN B2/ MSU B2) οι μαθητές/τριες μπορούν να παρακολουθήσουν την τάξη ΡROFICIENCY σε μία περίοδο και να συμμετέχουν στις εξετάσεις ECPE/MSU-CELP/NOCN επιπέδου C2, διπλώματα που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ.
Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους/τις μαθητές/τριες να καταλάβουν ότι η μεθοδική μελέτη στο σπίτι και η ενεργή συμμετοχή τους κατά την διάρκεια του μαθήματος τους εξασφαλίζουν υψηλή βαθμολογία και πληρέστερη γνώση. Εμείς είμαστε πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουμε σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Οι μαθητές μας παίρνουν μέρος σε διάφορες εξετάσεις των Ελληνικών και Ξένων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την απόκτηση αντιστοίχων Διπλωμάτων. Ο πίνακας παρακάτω δείχνει τα επίπεδα εξετάσεων γλωσσομάθειας στις διάφορες γλώσσες. Μετά την ανακοίνωση των επισήμων αποτελεσμάτων, μεσολαβεί διάστημα δύο μηνών περίπου για την αποστολή των πρωτοτύπων Διπλωμάτων τα οποία απονέμονται στους επιτυχόντες σε ειδικές εκδηλώσεις.

Πριν υποβληθούν οι δηλώσεις συμμετοχής στις παραπάνω εξετάσεις για την απόκτηση των αντιστοίχων Διπλωμάτων, οι μαθητές/τριες υποβάλλονται σε προκαταρκτικά τεστ (MOCK TESTS) περασμένων εξεταστικών περιόδων.
ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
TO DO

Λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με βιβλία για όλα τα επίπεδα. Προτρέπουμε τους μαθητές να δανείζονται βιβλία για να τα διαβάζουν στον ελεύθερο χρόνο τους ή κατά τη διάρκεια των διακοπών, ώστε να καλυτερεύουν την αναγνωστική τους ικανότητα.

Πιστεύουμε στην όσο δυνατόν μεγαλύτερη και πολύπλευρη δραστηριοποίηση του παιδιού κατά τη διάρκεια της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Δεν αρκεί να μελετήσει το γλωσσικό σύστημα ενός λαού, αλλά να γνωρίσει όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές του πολιτισμού του. Γι αυτό καθιερώσαμε ποικίλες δραστηριότητες. Πιστέψτε στην αναγκαιότητά τους και προσπαθήστε κι εσείς με τη σειρά σας να πείσετε τα παιδιά σας να συμμετέχουν σε αυτές.

Στο τέλος κάθε σχολικής χειμερινής περιόδου, διοργανώνουμε θεατρική παράσταση με τη συνεργασία καθηγητών και μαθητών. Η ικανοποίηση στα μάτια Γονέων και μαθητών στο τέλος κάθε παράστασης, μας ανταμείβουν για την πολλή δουλειά που απαιτούν τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

Επίσης, πριν κλείσει το Σχολείο, τα Χριστούγεννα και τις Απόκριες, διοργανώνονται Χριστουγεννιάτικα και Αποκριάτικα σχολικά πάρτυ, είτε στο χώρο των Σχολείων, είτε σε άλλους χώρους για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, μαθητές και καθηγητές.

Κατά καιρούς, διοργανώνουμε διάφορα παιδαγωγικά σεμινάρια ποικίλου περιεχομένου, στα οποία συμμετέχουν μαθητές, καθηγητές και γονείς, όπως και εκδηλώσεις για την απονομή των διπλωμάτων.

Οι σχέσεις αυτές πρέπει να στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, την αγάπη και την αλληλοκατανόηση. Οι μαθητές πρέπει να σέβονται και να εκτιμούν τους καθηγητές τους, οι οποίοι, πάντα, με καλή θέληση και αγάπη, εργάζονται για να εκτελέσουν το διπλό καθήκον τους: την παροχή γνώσεων και την διάπλαση σωστών ανθρώπων.

Τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν πιστά τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

* Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα και να κρατούν πάντα όλα τα βιβλία και τετράδιά τους. Τα τετράδια εργασιών πρέπει να είναι καθαρογραμμένα και τα οποία πρέπει να επιβλέπονται από τον γονέα.

* Να μελετούν συστηματικά και να είναι συνεπείς στις εργασίες που τους αναθέτουν οι καθηγητές για το σπίτι.

* Να συμπεριφέρονται σωστά στο χώρο του Σχολείου και να παραμένουν ήσυχοι και προσεκτικοί κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

* Aπαγορεύονται αυστηρά οι ύβρεις και η κοροϊδία προς το συμμαθητή ή καθηγητή. Αυτό μπορεί να αποτελέσει και λόγο για αποβολή από το Σχολείο.

* Πρέπει να διατηρούν το Σχολείο καθαρό, γιατί ένα όμορφο Σχολείο μας κάνει όλους να αισθανόμαστε υπερήφανοι και να περνάμε ευχάριστα τις ώρες που ζούμε σε αυτό.

* Να έρχονται στο Σχολείο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος και να συμπεριφέρονται κόσμια κατά την διάρκεια του διαλείμματος.

* Να περιορίζονται στο χώρο του Σχολείου και να μην ενοχλούν τις τάξεις που κάνουν μάθημα.

* Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την διάρκεια του μαθήματος. Η Διεύθυνση δεν ευθύνεται ουδόλως για τυχόν απώλειά τους εντός του Σχολείου.

Ζητούμε πάντα από τους Γονείς να έχουν συχνή επικοινωνία και στενή συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές. Με αυτό τον τρόπο βοηθάμε στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων κάθε μαθητή/τριάς μας, είτε αυτό αφορά στην απόδοσή τους στο μάθημα είτε την συμπεριφορά τους στο χώρο του Σχολείου.

Αν όλοι, Μαθητές, Καθηγητές και Γονείς, εφαρμόζουμε πιστά τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, τότε υπάρχει ομαλή, απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία του Σχολείου. Έτσι, επιτυγχάνεται ο στόχος μας, δηλαδή, το υψηλό επίπεδο ξενόγλωσσης εκπαίδευσης που παρέχεται στο Σχολείο μας και που τελικά ανεβάζει κάθετα το επίπεδο γνώσης των μαθητών.

elGreek