Εγγραφές

Οι εγγραφές ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου, καθημερινά 10.00-13.00 και 18.00 – 20.30.